e-overheid optimaliseren met Quarant

Het regelen van overheidszaken voor burgers én bedrijven wordt steeds meer gedigitaliseerd. Mijn overheid.nl heeft inmiddels de functie van brievenbuspost overgenomen. Vertrouwelijke stukken die rechtsgevolgen hebben, zoals beschikkingen en aanslagen, kunnen al veilig worden verstuurd. Een bericht door de overheid naar de inbox van de burger verstuurd, heeft de geldigheid van een aangetekende brief. Een toenemend aantal gemeenten is dan ook aangesloten bij mijnoverheid.nl en hebben de mogelijkheid met hun inwoners te communiceren via de berichten-box. E-overheid maakt het voor alle partijen makkelijker en efficiënter zaken te doen met rijk en gemeente.

Voor gemeenten zal dit als muziek in de oren klinken. Het levert immers een flinke kostenbesparing op. Er zitten echter ook haken en ogen aan een koppeling met mijnoverheid.nl. Gebruik van het portaal zal alleen vruchten afwerpen als het goed aansluit met bestaande werkprocessen. Informatie en stukken over actuele zaken dienen voor iedere medewerker te allen tijde digitaal op te vragen zijn. Dit geldt ook voor ketenpartners, beleidsmakers en inwoners en ondernemingen uiteraard. Alleen als iedereen informatie op één plaats opslaat, gestructureerd en digitaal, heeft dit kans van slagen.

Quarant houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met het coachen van gemeentes bij de uitvoering van werkprocessen. Een steeds groter deel van hun aanbod is gericht op digitalisatie. Met name de gevolgen die e-overheid heeft voor de manier waarop processen lopen en hoe er met de burger wordt gecommuniceerd. Op Quarant.nl tref je hiervan een groot aantal cases aan. Werk voor dan 65 gemeenten in de vorm van bijna 800 opdrachten hebben in de loop der jaren bijgedragen aan de kennis en ervaring van het bedrijf. Met Quarant haal je een enorme brok expertise in huis, die zichzelf ruim terugbetaalt in de toekomst.

Digitale overheid

Quarant.nl is een organisatie die zich specialiseert in het begeleiden van de overheid in hun kennis- en veranderingsprocessen, in het bijzonder wat betreft het digitaliseren van de processen. Dit is een hele mond vol en toch gaat deze organisatie op een transparante en menselijke wijze te werk.

Zij doet dit in verschillende stappen van A tot Z. Ze starten met Inspireren. Ze tonen de mogelijkheden aan de gemeenten, stellen verschillende opties voor en ze gaan in dialoog. Daarna komt de fase van het Conceptualiseren. Samen met de gemeenten gaan ze de visie en de strategie op een duidelijke wijze op papier zetten. Daarbij is de betrokkenheid van elke partij van groot belang. Bij het Concretiseren gaan ze over tot de reële uitwerking van de projecten. Ze gaan nauw monitoren en managen. Bij het Realiseren komen deze ideeën en planning tot een werkelijk resultaat. Het is de fase van de uitvoering. Als laatste fase komt de Verankering, die zeker niet mag overgeslagen worden. Verankering zorgt ervoor dat de nieuwe processen blijvend gevolgd worden en daardoor blijvend resultaat kennen.

In gans dit verhaal staat de dialoog tussen de verschillende partijen centraal. Daarbij komt dat Quarant oog heeft voor zowel het Management als de medewerkers. Veranderingen en digitalisatie zijn niet eenvoudig. Dat weet Quarant uit ervaring. Samen met de gemeenten gaan ze voor een nog betere dienstverlening. Ze beschikken over een professioneel team waarbij iedere partner zijn eigen domein heeft. Samen werken ze aan het slagen van de veranderings- en digitaliseringsprocessen van de gemeenten.

Een passende Cloud Strategie helpt u vooruit

Cloud computing wordt breed toegepast door bedrijven en organisaties en kan leiden tot een gestroomlijnd werkproces. Toch zijn er vele verschillende visies over hoe gebruik te maken van de cloud. Het ontwikkelen van een passende Cloud Strategie voor uw organisatie is daarom van vitaal belang.

De cloud wordt elke dag groter en het lijkt alsof er eindeloze mogelijkheden zijn. Het is verstandig om van tevoren na te denken over de juiste strategie. Hoe stap ik over naar de cloud? Wat moet de cloud u opleveren? Wat zijn de beste keuzes betreffende de technische aspecten? Met welke professionele cloud-provider gaat u in zee? Dit zijn aspecten waar Quarant u bij kan helpen. U zult ook moeten nadenken over de toegang en de veiligheid van uw data in de cloud. Moeten werknemers overal en altijd toegang hebben? Is er controle op wat er gebeurt in de cloud?

De cloud is de IT-toekomst van het digitaal werken. Maar de cloud is ook een doolhof van schijnbaar talloze mogelijkheden. Een Cloud Strategie kan u daarbij helpen en openbaart de grote voordelen van het werken in de cloud voor u. U organisatie kan plaats en tijdsonafhankelijk werken in een schaalbare omgeving. Het vereist bovendien geen eigen investering in de benodigde hardware. Voordat uw organisatie de eerste stap richting de cloud zet, moet u een passende strategie ontwikkelen. U richt de cloud samen met Quarant in naar uw wensen en ontwikkelt een roadmap voor het gebruik van de cloud. Het is belangrijk dat de cloud-omgeving past bij uw organisatie en dat u begrijpt wat de impact van de cloud gaat zijn. De cloud kan de volgende stap zijn voor uw organisatie, maar een uitgewerkte en passende strategie helpt u echt op weg.

De drie voordelen van een cloud architectuur op de werkvloer

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om een cloud architectuur te implementeren in de organisatie. De reden dat steeds meer bedrijven overstappen op een cloud architectuur of cloud computing, heeft te maken met het feit dat dit diverse voordelen met zich meebrengt. Wat de drie belangrijkste voordelen zijn van het implementeren van een cloud architectuur door Quarant.nl, lees je in dit artikel.

Voordeel 1: je hebt meer flexibiliteit
Zeker als je een fluctuerende bandbreedte nodig hebt voor jouw bedrijf, is het implementeren van een cloud architectuur op de werkvloer een aanrader. Groeit je behoefte, dan is het namelijk gemakkelijk om de capaciteit van de cloud architectuur op te schakelen. Wil je weer terugschakelen, dan is dit ook altijd mogelijk. Je zit dus niet vast aan een bepaald pakket, maar kunt jouw systeem altijd aan blijven passen om flexibel te blijven.

Voordeel 2: je krijgt automatisch software updates
Investeer je in een cloud architectuur van Quarant.nl, dan worden eventuele software updates automatisch doorgevoerd. Dit betekent niet alleen dat je zelf niet na hoeft te denken over de software updates binnen jouw bedrijf, maar ook dat je hier geen tijd in hoeft te steken. Je krijgt altijd de beste sofwareprogramma’s van het moment en kunt altijd de laatste en beste versie van deze softwareprogramma’s gebruiken.

Voordeel 3: je hoeft geen extra investeringen te doen
Zeker als je regelmatig nieuwe hardware nodig hebt, kost het veel geld om iedere keer weer te moeten investeren in hardware. Maak je gebruik van een cloud architectuur, dan hoef je alleen kosten te betalen volgens een abonnementsmodel. Dit betekent niet alleen dat je precies weet wat je moet betalen voor de software en hardware die je gebruikt, maar ook dat je niet extra hoeft te investeren in hardware.

GEMMA

GEMMA is kort voor Gemeentelijke Model Architectuur en is de nationale refereer architectuur voor gemeenten. Het ondersteund gemeenten ontwikkelingen in samenhang beter te sturen en hierbij verschillende oplossingen te bieden. Hierdoor krijgen gemeenten meer grip en inzicht op de informatie voorzieningen van alle gemeentelijke processen. De GEMMA bestaat uit verschillende relaterende principes, architecturen, processen, gegevens en standaarden.

De GEMMA is afgeleid van Nederlandse Overheid Referentie Architectuur ook wel bekend als NORA, en vormt zo een domeinarchitectuur voor verschillende gemeenten. Het hoort daarom ook bij de andere NORA-afstammelingen zoals onder andere de PETRA voor de provincies, EAR voor de Rijksoverheid en WILMA voor de waterschappen. Hiermee wordt er een belangrijke basis gelegd voor operationaliteit tussen zoveel mogelijk verschillende overheden en voorzieningen.

De GEMMA is een vereiste bij het adequaat inrichten van de gemeentelijk informatiehuishouding. Voor meer informatie kunt uw altijd contact opnemen met Quarant, zij ondersteunen gemeentes graag bij het maken van specifieke architectuurkeuzes op basis van NORA en GEMMA kernpunten. Hierdoor kan een goede basis voor toekomstige veranderingen en ontstaat er inzicht in de informatie voorziening. De GEMMA kent zijn oorsprong bij de EGEM I-teams wat een voorloper is van KING. Voor meer informatie kijk op Quarant.nl ze beschikken over veel kennis relaterend tot de GEMMA.